Normes de participació

1- Participants 

Les activitats Extraescolars estan obertes a totes les famílies sòcies de l’AMPA del Col·legi Sagrada Família del Masnou. 

Les activitats tenen caràcter VOLUNTARI, per la qual cosa es considera que els nens i nenes que hi son inscrits ho són sempre per decisió consensuada amb la família. 

Les activitats proposades es posen en marxa segons la demanda i amb un mínim de participants. En el cas de que no hi hagi prou inscrits, l’Ampa valorarà el fet de posar en marxa o no l’activitat. 

Les activitats també tenen un màxim de participants, en el supòsit que s’excedeixi, si és possible, s’obrirà un 2on grup, si no hi ha un mínim de participants pel 2on grup s’obrirà una llista d’espera per si hi hagués alguna baixa o si s’omplís el 2on grup. 

Les demandes seran comptabilitzades segons ordre d’entrada. 

 

2.- La inscripció a les Extraescolar comporta l'autorització a que la imatge dels participants en les activitats pugui aparèixer en fotografies o filmacions corresponents a qualsevol activitat organitzada per l’Ampa o en que hi participi l’Ampa, i publicades en pagines Web/facebook del centre i/o de l’Ampa, filmacions destinades a difusió no comercial, fotografies per a revistes, o publicacions d’àmbit educatiu i presentacions digitals.2- Requisits específics 

Hi ha activitats que precisen d’una equipació especial (sobretot les esportives); el monitor informarà als participants i l’Ampa ho comunicarà a les famílies, mitjançant correu electrònic. El monitor controlarà que tots vagin equipats adequadament. En el supòsit de que un nen o nena no anés prou adequat per realitzar l’activitat, se’l deixarà sense participar. 

En el cas de realitzar activitats específiques amb altres escoles o entitats (partits, exhibicions o festivals), els participants hauran de dur l’equipació que es decideixi per realitzar l’activitat, ja sigui l’equipació esportiva de l’escola, o vestuari a adquirir a banda i que serà a càrrec de les famílies. Es comunicarà oportunament mitjançant el monitor i/o per correu electrònic. 

Tal i com ja hem comentat, la participació es voluntària, i per tant quan un participant no es comporti amb l’interès requerit, o per la seva actitud es malmeti la sessió, serà apartat de la sessió, es parlarà amb la família i si l’actitud no millora, serà donat de baixa. 

 

3- Facturació 

Tot rebut retornat s’ha de fer ingres bancari al compte ES18 0182 0257 4102 0174 1120 en el termini de quinze dies, de sde la data de notificació de l’Ampa per mail, abonant també les despeses que la seva devolució hagi comportat (sempre que no hagi estat per causes no imputables a la gestió de l’Ampa). El no pagament del rebut, comporta la baixa de l’activitat. 

 

Si per qualsevol circumstància, algú causa baixa a l’activitat, se li cobrarà la part corresponent al mes en curs. 

L’activitat de piscina està organitzada per l’Ajuntament, per la qual cosa el seu funcionament serà el que marqui el Poliesportiu. 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© AMPA Sagrada Familia de El Masnou